Category Archives for "07-08"

Prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Prestanak radnog odnosa po sili zakona zbog gubitka radne sposobnosti

Radni odnos prestaje po sili zakona ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti, danom dostavljanja pravosnažnog rješenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti.