Category Archives for "07-08"

Priznanje strane arbitražne odluke

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Priznanje strane arbitražne odluke

Postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u situaciji kad je sud proizvoljno primijenio pozitivnopravne propise u pogledu priznanja strane arbitražne odluke, pri čemu u obrazloženju osporene odluke nije dao jasne i razumljive razloge za svoje odlučenje.

Pravo na donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na donošenje odluke u razumnom roku

Prekršeno je pravo na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada postupak o zahtjevu za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korišćenju stana nije okončan ni nakon više od 10 godina od dana pokretanja postupka, a takvo neopravdano trajanje postupka se može, u pretežnom dijelu, pripisati ponašanju upravnih organa i Vrhovnog suda, koji nisu dali razloge koji bi se mogli smatrati objektivnim i razumnim za ovako dugo trajanje postupka.