Obrazloženje presude

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obrazloženje presude

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, s obzirom na to da u obrazloženjima osporenih presuda Ustavni sud nije našao proizvoljnost u pogledu primjene procesnog i materijalnog prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)