Category Archives for "06"

Upotrebom imena poznatih ličnosti u satiričnim reklamama nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Upotrebom imena poznatih ličnosti u satiričnim reklamama nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja

Bohlen i Von Hannover protiv Nemačke

(predstavka br. 53495/09) od 19. februar 2015.

Ovi slučajevi su se ticali upotrebe imena podnosilaca predstavke u svrhe reklamiranja duvanskih proizvoda, kao i novosti koje ih se tiču, bez njihovog pristanka. Prvi podnosilac predstavke, Dieter Bohlen, je muzičar i producent. On je 2003. morao da ukloni određene pasuse iz svoje knjige nakon sudskih presuda. U oktobru 2003. British American Tobacco (Nemačka) je pokrenuo reklamnu kampanju koja se odnosila na ovo, prikazujući tekst koji sadrži ime podnosioca predstavke i koji je bio delimično precrtan crnim mastilom. Drugi podnosilac predstavke je suprug princeze Karoline od Monaka.

Zabranom novinaru i uredniku da rade kao novinari je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja – Cumpănă i Mazăre protiv Rumunije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zabranom novinaru i uredniku da rade kao novinari je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja

Cumpănă i Mazăre protiv Rumunije

(predstavka br. 33348/96) od 17. decembar 2004.

U ovom slučaju je reč o dvojici novinara koji su ispitivali zakonitost ugovora između gradskog veća i kompanije zadužene za parking usluge. Jedna od prozvanih osoba je bila sutkinja, koju je veće angažovalo kao pravnu ekspertkinju, i ona ih je tužila za klevetu. Dobila je slučaj i novinarima je, između ostalog, zabranjeno da rade kao novinari godinu dana. Oni su podneli predstavku Evropskom sudu za ljudska prava koji je utvrdio da je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja.