Upotrebom imena poznatih ličnosti u satiričnim reklamama nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Upotrebom imena poznatih ličnosti u satiričnim reklamama nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja

Bohlen i Von Hannover protiv Nemačke

(predstavka br. 53495/09) od 19. februar 2015.

Ovi slučajevi su se ticali upotrebe imena podnosilaca predstavke u svrhe reklamiranja duvanskih proizvoda, kao i novosti koje ih se tiču, bez njihovog pristanka. Prvi podnosilac predstavke, Dieter Bohlen, je muzičar i producent. On je 2003. morao da ukloni određene pasuse iz svoje knjige nakon sudskih presuda. U oktobru 2003. British American Tobacco (Nemačka) je pokrenuo reklamnu kampanju koja se odnosila na ovo, prikazujući tekst koji sadrži ime podnosioca predstavke i koji je bio delimično precrtan crnim mastilom. Drugi podnosilac predstavke je suprug princeze Karoline od Monaka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)