Zabranom novinaru i uredniku da rade kao novinari je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja – Cumpănă i Mazăre protiv Rumunije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Zabranom novinaru i uredniku da rade kao novinari je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja

Cumpănă i Mazăre protiv Rumunije

(predstavka br. 33348/96) od 17. decembar 2004.

U ovom slučaju je reč o dvojici novinara koji su ispitivali zakonitost ugovora između gradskog veća i kompanije zadužene za parking usluge. Jedna od prozvanih osoba je bila sutkinja, koju je veće angažovalo kao pravnu ekspertkinju, i ona ih je tužila za klevetu. Dobila je slučaj i novinarima je, između ostalog, zabranjeno da rade kao novinari godinu dana. Oni su podneli predstavku Evropskom sudu za ljudska prava koji je utvrdio da je povređeno njihovo pravo na slobodu izražavanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)