Category Archives for "06"

Zastarjelost novčanih potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Zastarjelost novčanih potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada

Novčana potraživanja zaposlenih iz rada i po osnovu rada koja su nastala poslije stupanja na snagu Zakona o radu iz 2008. godine, ne zastarijevaju, a odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na potraživanja koja potiču prije tog perioda.