Category Archives for "02"

Guberina protiv Hrvatske – Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 1. Protokola broj 1 uz EK

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Guberina protiv Hrvatske

Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 1. Protokola broj 1 uz EK

(Predstavka 23682/13)

Aplikant je Joško Guberina, državljanin Hrvatske iz Samobora.
U konkretnom predmetu radi se o navodnom propustu poreskih vlasti da uzmu u obzir potrebe aplikantovog deteta sa invaliditetom prilikom utvrđivanja poreskih olakšica vezanih za kupovinu nekretnina prilagođenih potrebama njegovog deteta.

Novruk protiv Rusije – Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 8. EK

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Novruk protiv Rusije

Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 8. EK

(Predstavke: 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)

Predmet se odnosi na prava ulaska i boravka HIV-pozitivnih lica koja nisu državljani Rusije.
Aplikanti su: Mikhail Novruk, državljanin Moldavije; Anna Kravchenko, državljanka Ukrajine; Roman Khalupa, državljanin Moldavije; Irina Ostrovskaya, državljanka Uzbekistana; V. V, državljanin Kazahstana.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.