Novruk protiv Rusije – Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 8. EK

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Novruk protiv Rusije

Povreda člana 14. EK u vezi sa članom 8. EK

(Predstavke: 31039/11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 i 13817/14)

Predmet se odnosi na prava ulaska i boravka HIV-pozitivnih lica koja nisu državljani Rusije.
Aplikanti su: Mikhail Novruk, državljanin Moldavije; Anna Kravchenko, državljanka Ukrajine; Roman Khalupa, državljanin Moldavije; Irina Ostrovskaya, državljanka Uzbekistana; V. V, državljanin Kazahstana.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)