Blagovremenost žalbe upućene telegrafskim putem

PROCESNO PRAVO

Blagovremenost žalbe upućene telegrafskim putem

Ako je podnesak upućen telegrafskim putem, smatraće se da je dat u roku samo ako uredan podnesak naknadno bude predat sudu ili bude upućen sudu preporučenom pošiljkom u roku od tri dana od dana predaje telegrama pošti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)