Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba prekršajnog postupka iz člana 234. stav 1. tačka 15. Zakona o prekršajima, kada u obrazloženju rešenja nisu dati razlozi o krivici i obliku vinosti učinioca prekršaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)