Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza

UPRAVNO PRAVO

Zastarelost utvrđivanja i naplate poreza

Pravo na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, a to je od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)