Zastarelost pokretanja prekršajnog postupka

PREKRŠAJNO PRAVO

Zastarelost pokretanja prekršajnog postupka

Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen, a zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)