Zakon o amnestiji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o amnestiji

Ako je osuđeni usled amnestije oslobođen izvršenja dela kazne zatvora, onda se i taj deo kazne uzima u obzir pri utvrđivanju da li osuđeni ispunjava uslove za puštanje na uslovni otpust iz člana 46. KZ, odnosno da li je izdržao dve trećine kazne zatvora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)