Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja

Kada pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ne sadrži sve potrebne podatke, odnosno kada je neuredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)