Utvrđivanje vrste i visine sankcije

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Utvrđivanje vrste i visine sankcije

Princip ”zabrane dvostrukog vrednovanja”, podrazumeva da se okolnosti koje predstavljaju obeležja krivičnog dela ne mogu ceniti i kao otežavajuće, odnosno olakšavajuće okolnosti kod utvrđivanja vrste i visine sankcije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)