Utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu obavljanja samostalne profesionalne delatnosti

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu obavljanja samostalne profesionalne delatnosti

Ne može se licu koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture priznati svojstvo osiguranika po osnovu obavljanja samostalne profesionalne delatnosti, ukoliko je to lice bilo obavezno osigurano kod inonosioca osiguranja u periodu koji obuhvata i period za koji traži da mu se utvrdi svojstvo osiguranika u Republici Srbiji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)