Utvrđenje povlačenja tužbe

PROCESNO PRAVO

Utvrđenje povlačenja tužbe

Sud će utvrditi povlačenje tužbe kada je tužilac poziv za ročište uredno primio, a na ročište ne dođe, te navodi tužilačke strane da je poziv za ročište bio zaheftan uz koverat i uz još jedan papir, ne utiču na drugačiju odluku, jer je poziv za glavnu raspravu isti za sve učesnike u postupku i u skladu sa Sudskim poslovnikom. To što se tužiocu forma i sadržina obrasca učinila nepoznatom, ne može biti opravdan razlog za nedolazak na ročište.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)