Ustavna žalba – pravo na ličnu invalidninu

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – pravo na ličnu invalidninu

Pravo na ličnu invalidninu ostvaruje se isključivo na osnovu činjenice telesnog invaliditeta, kao posledice ranjavanja ili oboljenja u toku vojne službe, pa činjenica da li lice koje ima svojstvo ratnog vojnog invalida može da ostvaruje prihode, da li je u tome ograničeno ili, pak, potpuno onemogućeno, ne utiče da li će to lice ostvariti pravo na ličnu invalidninu, jer jedini uslov za ostvarivanje ovog prava jeste postojanje telesnog invaliditeta u određenom procentu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)