Usmeni testament

NASLEDNO PRAVO

Usmeni testament

Da bi usmeni testament bio valjan potrebno je da ostavilac svoju poslednju volju izjavi pred tri istovremeno prisutna svedoka, kao i da usled izuzetnih prilika nije bio u mogućnosti da sačini pismeni testament.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)