Uređivanje plata u zdravstvenim ustanovama

RADNO PRAVO

Uređivanje plata u zdravstvenim ustanovama

Plate kao naknade za rad zaposlenima u zdravstvenim ustanovama mogu se isplaćivati isključivo na osnovu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)