Ugovor o zajmu

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zajmu

Kada ugovorom o zajmu nije određen rok za vraćanje zajma, već je ugovoreno da će zajmodavac naknadno obavestiti zajmoprimca o krajnjem roku za isplatu zajma, onda taj rok ne može biti kraći od dva meseca, računajući od traženja zajmodavca da mu se zajam vrati, od kada teče i zatezna kamata na dati iznos zajma.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)