Ugovor o radu na određeno vrijeme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme zaključen suprotno članu 25. Zakona o radu, ili ako zaposleni nastavi da radi kod poslodavca nakon isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu, smatra se da je ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)