Ugovor o kupoprodaji nekretnina

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Ugovor o kupoprodaji nekretnina

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi utvrdili da je ugovor o kupoprodaji nekretnina koji je zaključen u toku rata u BiH ništav zbog nedostatka slobodne volje kod tužioca, jer je utvrđeno da su zaključenju ugovora prethodili pritisci i prijetnje prvotužiocu i njegovoj supruzi kao pripadnicima etničke manjine, što je uticalo i na volju drugotužioca da zaključi sporni ugovor zbog brige za život i sigurnost svojih roditelja (prvotužioca i njegove supruge).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)