Troškovi krivičnog postupka

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Troškovi krivičnog postupka

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada je Sud BiH u obrazloženju svoje odluke dao detaljne, jasne i logične razloge za primjenu pozitivnopravnih propisa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)