Tag Archives for " vrednost ino dnevnice "

Naknada troškova za službena putovanja u inostranstvo

RADNO PRAVO

Naknada troškova za službena putovanja u inostranstvo

Opštim aktom poslodavca ne može se propisivati niža vrednost ino dnevnice od dnevnice propisane Uredbom o naknadi troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, koja se primenjuje i na poslodavce sa statusom privrednog društva, kao i na zaposlene na radnom mestu vozača u međunarodnom transportu.