Tag Archives for " validnost isprava univerziteta "

Konkurs za popunu radnog mesta i validnost isprava univerziteta sa teritorije AP Kosova i Metohije

RADNO PRAVO

Konkurs za popunu radnog mesta i validnost isprava univerziteta sa teritorije AP Kosova i Metohije

Isprave izdate od strane univerziteta sa teritorije AP Kosova i Metohije se mogu koristiti na celoj teritoriji Republike Srbije u cilju nastavka školovanja ili zapošljavanja, ukoliko su priznate na način i u postupku predviđenim propisima Republike Srbije.