Tag Archives for " utvrđivanje vremena i mesta rođenja "

Utvrđivanje vremena i mesta rođenja u vanparničnom postupku

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje vremena i mesta rođenja u vanparničnom postupku

Lice koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih, a vreme i mesto rođenja ne može da dokaže na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga, može sudu podneti predlog za utvrđivanje vremena i mesta rođenja (dokazivanja rođenja).