Tag Archives for " ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu "

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

STAMBENO PRAVO

Ustupanje i pripajanje zajedničke prostorije stanu

Zakonita je odluka o ustupanju i pripajanju zajednčke prostorije određenom stanu, doneta uz saglasnost vlasnika stanova (stanara) kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova, u situaciji kada su za takvo raspolaganje bili ispunjeni uslovi predviđeni propisima o planiranju i uređenju prostora i izgradnji objekta.