Tag Archives for " prekvalifikacija povrede u sudskom postupku "

Prekvalifikacija povrede u sudskom postupku

RADNO PRAVO

Prekvalifikacija povrede u sudskom postupku

Zbog činjenice da se samo u slučaju prestanka radnog odnosa zbog povrede zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, nastavniku trajno oduzima licenca za rad, sud u postupku ocene zakonitosti izrečene disciplinske mere ne može izmeniti pravnu kvalifikaciju ovog disciplinskog prekršaja na povredu radne obaveze za koju zakonom nije propisana takva vrsta sankcije.