Tag Archives for " pravo na slobodu i sigurnost "

Pravo na slobodu i sigurnost

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu i sigurnost

Postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1c. i stava 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na posebne pritvorske razloge iz člana 132. stav 1. tač. a) i c) Zakona o krivičnom postupku BiH kada odluka o određivanju pritvora ne sadrži dovoljne i razumne razloge za zaključak da je opravdano apelantima odrediti pritvor prema navedenim zakonskim osnovima.