Tag Archives for " naknada štete zaposlenom zbog povrede na radu "

Isključenje odgovornosti poslodavca za naknadu štete zbog povrede na radu

RADNO PRAVO

Isključenje odgovornosti poslodavca za naknadu štete zbog povrede na radu

Krivica zaposlenog isključuje odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog povrede na radu zasnovanu na riziku od opasne stvari ili delatnosti samo ukoliko objektivni uslovi rada nisu uticali na nastanak uzroka štete, odnosno ako je do štete došlo usled postupaka zaposlenog, koji se nisu mogli predvideti i čije posledice poslodavac nije mogao izbeći ili otkloniti.