Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

NASLEDNO PRAVO

Davalac izdržavanja i legitimacija za nastavak vanparničnog postupka preminulog primaoca izdržavanja

Davalac izdržavanja nije aktivno legitimisana stranka, koja može da nastavi postupak, nakon smrti primaoca izdržavanja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)