Raspodela odborničkih mandata

UPRAVNO PRAVO

Raspodela odborničkih mandata

Izborna komisija raspodeljuje mandate primenom sistema najvećeg količnika, a mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koje je dobila svaka pojedina lista podeli brojevima od jedan, zaključno sa brojem koji odgovara broju odbornika koji se biraju u skupštini jedinice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)