Sticanje stanarskog prava na stanu u svojini građana

USTAVNO PRAVO

Sticanje stanarskog prava na stanu u svojini građana

Lice koje se u stan u privatnoj svojini uselilo posle 29. jula 1973. godine, kao dana stupanja na snagu Zakona o stambenim odnosima, ne može da stekne svojstvo nosioca stanarskog prava na predmetnom stanu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)