Sticanje prava svojine

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine

Društveno-pravno lice moglo je da stiče pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima tek posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima („Sl. list SRJ“, br. 29/96 od 26. 6. 1996).

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)