Stanarsko pravo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stanarsko pravo

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da su redovni sudovi u obrazloženju osporenih odluka, u odnosu na apelantov tužbeni zahtjev u cjelini, dali jasne razloge u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i primjene materijalnog prava, a data obrazloženja ne djeluju proizvoljno i u potpunosti zadovoljavaju standarde prava na pravično suđenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)