Spor za vršenje roditeljskog prava

PORODIČNO PRAVO

Spor za vršenje roditeljskog prava

U sporu za vršenje, odnosno lišenje roditeljskog prava, sud je uvek dužan da se rukovodi najboljim interesom deteta, a najbolji interes deteta je pravni standard koji se ceni prema okolnostima svakog konkretnog slučaja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)