Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Naslednici rehabilitovanog lica, koje je umrlo pre stupanja na snagu Zakona o rehabilitaciji, nemaju pravo na obeštećenje za materijalnu štetu koju je rehabilitovano lice pretrpelo za vreme neosnovanog i nezakonitog lišenja slobode ili druge povrede prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)