Rešenje o ispravci presude

PROCESNO PRAVO

Rešenje o ispravci presude

Moguće je donošenje rešenja kojim se ispravlja presuda samo ako je došlo do očigledne greške u pisanju, ali samo od strane suda, shodno članu 362. ZPP.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Rešenjem prvostepenog suda odbijen je predlog tužioca za ispravku presude zbog izostanka.
Tužilac je podneo zahtev za ispravku presude zbog izostanka tako što će se umesto prezimena tuženih “Stefanović” označiti prezimena tuženih kao “Stevanović”. Sud nije prihvatio ispravku presude imajući u vidu da je u članu 362. ZPP predviđena mogućnost ispravke presude u pogledu greške u imenima i brojevima, očigledne greške u pisanju i računanju, pa u konkretnom slučaju nema mesta primeni navedenog člana jer nije u pitanju očigledna greška u pisanju od strane suda, imajući u vidu da je u tužbi kao prezime tuženih navedeno “Stefanović” kao i u presudi.

(Rešenje Višeg suda u Čačku, Gž 202/15 od 6. V 2015)