Raskid ugovora o poklonu

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o poklonu

Ugovor o poklonu se može učiniti i sa nalogom ili teretom, pa u tom slučaju poklonodavac ima pravo da raskine ugovor ukoliko poklonoprimac ne izvrši određenu radnju, koja može biti u korist poklonodavca, ali i trećeg lica, ili ne poštuje kakvo pravo poklonodavca, ili trećeg lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)