Računanje roka za podnošenje žalbe na odluku suda

USTAVNO PRAVO

Računanje roka za podnošenje žalbe na odluku suda

Kada je žalba na odluku suda poslata putem pošte preporučenom pošiljkom, na prijemnom štambilju suda mora se označiti na koji je način primljena žallba, čime se štiti pravna sigurnost i sprečavaju procesne zloupotrebe pri računanju roka za izjavljivanje žalbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)