Protivpravna imovinska korist kod krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Protivpravna imovinska korist kod krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica

Kada je okrivljeni kao odgovorno lice u svom preduzeću, od preduzeća oštećenog kupio kamionske gume, koje nije platio, a kupovina nije evidentirana u poslovnim knjigama njegovog preduzeća, ostvarena je protivpravna imovinska korist u novčanoj vrednosti prodatih guma za gotov novac, a što je bitan elemenat krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)