Propisivanje vrste i stepena stručne spreme i drugih uslova za rad na određenim poslovima

USTAVNO PRAVO

Propisivanje vrste i stepena stručne spreme i drugih uslova za rad na određenim poslovima

Aktom o sistematizaciji ne može se predvideti samo stepen stručne spreme, nego i vrsta stručne spreme i odgovarajući smer, kao i drugi posebni uslovi za rad na određenim poslovima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)