Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Ne postoji povreda prava na slobodu i sigurnost osobe iz člana II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1c i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada odluka o određivanju pritvora sadrži iscrpne i jasne razloge kako u pogledu postojanja opšteg uslova za određivanje pritvora iz člana 132. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH tako i u pogledu postojanja posebnih uslova propisanih u tački b) iste odredbe, jer se u toku postupka pokazalo da se prethodno izrečenim mjerama zabrane upravo zbog apelantovog ponašanja nije moglo osigurati uspješno vođenje krivičnog postupka protiv apelanta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)