Prestanak postojanja okrivljenog pravnog lica tokom privredno-kaznenog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PRIVREDNI PRESTUPI

Prestanak postojanja okrivljenog pravnog lica tokom privredno-kaznenog postupka

Nakon brisanja okrivljenog pravnog lica iz Registra privrednih subjekata privredno-kazneni postupak se nastavlja samo protiv okrivljenog odgovornog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)