Pravo suvlasnika stvari

STVARNO PRAVO

Pravo suvlasnika stvari

U situaciji kada jedan od suvlasnika ne traži od drugog suvlasnika da mu ovaj omogući vršenje prava, odnosno kada se svojevoljno svojim pravom ne koristi, drugi suvlasnik nije u obavezi da mu naknadi vrednost postignute koristi od suvlasničke stvari.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)