Pravo na naknadu materijalne štete koju je trpelo rehabilitovano lice

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu materijalne štete koju je trpelo rehabilitovano lice

Pravo na naknadu materijalne štete pripada samo rehabilitovanom licu, a ne i njegovom nasledniku, koji bi to pravo mogao ostvariti samo analognom primenom pravila o nasleđivanju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)