Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Nije povrijeđeno apelantkinjino pravo na imovinu iz člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju u situaciji kada u osporenoj presudi Kantonalnog suda ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da je sud na proizvoljan način utvrdio činjenično stanje, odnosno proizvoljno primijenio materijalno pravo, pri čemu je u obrazloženju odluke za svoj stav o neosnovanosti apelantkinjinog tužbenog zahtjeva dao detaljne, jasne i logične razloge.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)