Pravo na imovinu

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu

Ne postoji kršenje prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju kada se Apelacioni sud odbijanjem apelantkinjinog tužbenog zahtjeva u smislu Zakona o građevinskom zemljištu nije nezakonito umiješao u apelantkinjino pravo na imovinu. Takođe je uspostavljena pravična ravnoteža između zaštite apelantkinjinog prava na imovinu i opšteg interesa, odnosno u ovoj situaciji na apelantkinju nije prenesen neprimjeren teret radi ostvarivanja zakonitog cilja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)